1. ZaQ - Booty (Explicit)
    Album: Somali Boy
  2. ZaQ - Booty (Radio)
    Album: Somali Boy