• 01 Faye B Any Other Way Album Version
  • 02 Faye B Any Other Way Cool Million Remix
  • 03 Faye B Any Other Way 10th Month 80s Remix
  • 04 Faye B Any Other Way 10th Month NJS Remix
  • 05 Faye B Any Other Way DJ Q UK Garage Remix
  • 06 Faye B Any Other Way DJ Soulchild Remix ft Aqil Davidson Nutta Butta